top of page
Een nieuwe standaard in de gezondheidszorg

Reset Vitality Program

Het aantal chronisch zieken in Nederland stijgt schrikbarend. En daarmee ook de druk op de zorgverleners en de ziektekosten. Patiënten moeten dus massaal aan de zelfzorg en leefstijl verbeterende programma’s. Maar hoe?

Wij kwamen met een verrassende oplossing en ontwikkelde het revolutionaire programma RESET. Een programma dat vanaf 2018 het nieuwe zorgprotocol wordt voor alle nieuwe chronische zieken. Een programma dat erop gericht is chronisch zieke patiënten d.m.v. een gezondere levensstijl én zelfzorg minder afhankelijk te maken van de gezondheids- zorg en medicatie. Een programma dat op een slimme manier gebruik maakt van bestaande initiatieven met de inzet van sociale kracht en druk. Met als ultieme doel patiënten zelf hun ziekte c.q. gezondheid te laten managen waardoor de feitelijke zorg (huisartsenbezoeken, medicatie ) tot een minimum wordt teruggebracht en op de langere termijn het aantal benodigde specialistische ingrepen drastisch zal verlagen.

In het najaar van 2017start de voorbereiding voor een pilot in de gemeente Maarheeze die in maart 2018 gaat lopen. De verwachting is dat het programma daarna verder uitgerold gaat worden.

 

Naast het bedenken van het concept zijn wij in samenwerking met PoZoB mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van het programma waarbij diverse partijen met elkaar verbonden worden. Wij zijn daarnaast verant-woordelijk voor de totale communicatie rondom RESET.

Opdrachtgever

CZ / Zelfzorg Ondersteund

Wat

Activatieprogramma voor chronisch zieken

bottom of page